بسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم پروژه برج مسکونی سران

همانطور که ملاحظه میفرمایید این تعاونی علی الرغم پرداخت نکردن اقساط توسط تعدادی از اعضاء ،خوشــــبختانه مسیر پیشرفت و ساخت پروژه را متوقف نکرده است .

لذا درهمین راستا ، تقویمی جهت تسویه و به روز رسانی اقساط رسما” از سوی تعاونی اعلام شده است و طی اظهارنامه رسمی نیز این ضرب العجل به اعضای بد حساب اعلام که طی روزهای آینده به ایشان ابلاغ خواهد شد.
مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به تسویه حساب و ارائه اسناد پرداخت اقدام و همچنین تمامی اعضاء نسبت به ارائه چک های قسط مراحل بعد مندرج در جدول اقساط اقدام نمایند.

پس از تاریخ یاد شده به هیچ عنوان همکاری ای با عضو بد حساب نخواهیم داشت .
بدیهی است تعاونی فقط به تاریخ تحویل و ساخت فکر میکند و از اعضای فهیم و حامی ، درخواست دارد تا تمرکز تعاونی و انرژی هیات مدیره را صرف موضوعات مالی نکنند .

در غیر اینصورت تعاونی بلافاصله و بدون درنگ درچهارچوب قرارداد ، نسبت به فسخ قررداد با عضو بد حساب اقدام و فرد جدید را جایگزین خواهد نمود.

شایان ذکر است پارت ۴ و ۵ اسکلت در انتظار تسویه تمامی اعضاء محترم میباشد .
فقط تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ منتظر قدومتان برای تعیین وضعیت اقساط معوق و مابه التفاوت تورم ساخت هستیم.

پس از آن افراد بد حساب در سایت و همین کانال به اعضای خوش حساب معرفی خواهند شد .

صمیمانه دست دوستی به سمتتان دراز میکنیم واگر کاستی و نقصانی درکار هست به بزرگی خودتان حلالمان کنید.

((کمر همت بسته ایم در برابرتان سربلند باشیم ))

هیات مدیره تعاونی مسکن سازان کاشانه همت