قابل توجه خریداران محترم پارک مسکونی سران تعاونی مسکن سازان کاشانه همت

با توجه به اینکه در سال ۹۴ یک مرتبه مجوز فنس کشی این پروژه، (قبل از خرید توسط کاشانه همت) صادر شده بود هیأت مدیره این تعاونی پس از خرید و پس از بدست آوردن این مجوز که توسط شهرداری منطقه۲۲ تهران صادر شده، در سال ۱۴۰۰ اقدام به شروع عملیات فنس کشی نمود تا شاید شهرداری باتوجه به اینکه این مجوز بدون تاریخ انقضاء میباشد، از ادامه این عملیات جلوگیری نکند.
عملیات آغاز شد ولی همانگونه که گمان میرفت شهرداری به تاریخ این مجوز با اینکه بدون تاریخ انقضاء بود ایراد گرفت و به بهانه اینکه یک امضاء لازم دارد تا ادامه کار صورت گیرد، کار را برای مدت یک روز متوقف کرد تا این امضاء اخذ گردد.
متاسفانه در این فرآیند با طولانی شدن پروسه اداری در شهرداری مواجه شدیم و هم اکنون پیگیر امضاهای مربوط به این امر هستیم و بلافاصله با اخذ این مجوز عملیات فنس کشی دوباره ادامه پیدا میکند.
لازم به توضیح است که دستور نقشه ملک مذبور توسط شهرداری صادر گردیده است.

در این مهم پرداخت اقساط زمین از سوی اعضایی که کم لطفی دارند و عواقب و جرایم ناشی از بدهی خود را نادیده میگیرند نیز باعث شده تا تعاونی با کمبود بودجه مواجه شود که ، روند اجرایی این امر را با کندی روبرو کرده است.
در کنار تلاش وپیگیریهای هیأت مدیره میطلبد که اعضاء، پرداخت اقساط زمین را تکمیل نموده تا در روند اجرایی کار خللی ایجاد نگردد و ضمن اینکه جرائم ناشی از این‌عدم پرداخت‌ها بار مضاعفی را بر دوش خودشان سنگین نکند تا دست به دست هم این مسیر هموار و سریعتر پیش رود
ضمنأ قابل تذکر است که افراد خوش حساب در فاز اول پروژه قرار میگیرند و حق اولویت انتخاب واحد با این دست از افراد است.

با سپاس

هیأت مدیره تعاونی مسکن سازان کاشانه همت