آیا نیاز به مشاوره برای سرمایه گذاری دارید؟

مشاوره رایگان

درباره تعاونی مسکن سازان کاشانه همت

کاشانه همت یک شرکت تعاونی است که فعالیت اصلی آن واگذاری و ساخت واحدهای مسکونی خصوصا در منطقه ۲۲ تهران است.
اهداف اصلی این شرکت ساخت واحدهای مسکونی با استانداردهای بالاتر از منطقه؛ ایجاد ارزش افزوده بالا برای سرمایه گذاران و متقاضیان؛ تحویل واحدهای مسکونی طبق برنامه زمان بندی و نهایتا کاهش بوروکراسی اداری برای اعضا می باشد.
کاشانه همت با شناخت دقیق نیازهای مخاطبین و بررسی کارشناسی پتانسیل ها و ظرفیت های مناطق مختلف شهر تهران خصوصا منطقه 22، توازن مناسبی بین این نیازها و ظرفیت ها برقرار کرده است و با ارائه خدمات کارشناسی و حرفه ای، پروسه سرمایه گذاری و خرید امتیاز را به حداقل زمان ممکن رسانده است.
برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای انجام فعالیتهای اجرایی که نمونه آن در پروژه سران مرواریدشهر به سمع و نظر اعضا رسیده است، یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری در کاشانه همت است.
فعالیت های اجرایی به قدری شفاف انجام می شود که اعضای پروژه می توانند درهر لحظه از شبانه روز با اتصال به دوربین های مداربسته پروژه، فعالیتها را رصد کنند و از کم و کیف آن اطلاع پیدا کنند.
یکی دیگر از مزیت های رقابتی کاشانه همت توجه ویژه به کیفیت اجرا است. وجود عنوان تعاونی باعث نشده است که کیفیت فدای کمیت شود و پروژه های تعاونی با بالاترین سطح امکانات نسبت به منطقه ساخته و تحویل اعضا می شوند.

کاشانه همت یک شرکت تعاونی است که فعالیت اصلی آن واگذاری و ساخت واحدهای مسکونی خصوصا در منطقه ۲۲ تهران است.
اهداف اصلی این شرکت ساخت واحدهای مسکونی با استانداردهای بالاتر از منطقه؛ ایجاد ارزش افزوده بالا برای سرمایه گذاران و متقاضیان؛ تحویل واحدهای مسکونی طبق برنامه زمان بندی و نهایتا کاهش بوروکراسی اداری برای اعضا می باشد.
کاشانه همت با شناخت دقیق نیازهای مخاطبین و بررسی کارشناسی پتانسیل ها و ظرفیت های مناطق مختلف شهر تهران خصوصا منطقه 22، توازن مناسبی بین این نیازها و ظرفیت ها برقرار کرده است و با ارائه خدمات کارشناسی و حرفه ای، پروسه سرمایه گذاری و خرید امتیاز را به حداقل زمان ممکن رسانده است.
برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای انجام فعالیتهای اجرایی که نمونه آن در پروژه سران مرواریدشهر به سمع و نظر اعضا رسیده است، یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری در کاشانه همت است.
فعالیت های اجرایی به قدری شفاف انجام می شود که اعضای پروژه می توانند درهر لحظه از شبانه روز با اتصال به دوربین های مداربسته پروژه، فعالیتها را رصد کنند و از کم و کیف آن اطلاع پیدا کنند.
یکی دیگر از مزیت های رقابتی کاشانه همت توجه ویژه به کیفیت اجرا است. وجود عنوان تعاونی باعث نشده است که کیفیت فدای کمیت شود و پروژه های تعاونی با بالاترین سطح امکانات نسبت به منطقه ساخته و تحویل اعضا می شوند.

 

هیئت مدیره کاشانه همت

رضا خادم
رضا خادم
مــدیـر عــامـل تـعاونی مـسـکـن سـازان کاشـانه هـمت
علیرضا کفائی
علیرضا کفائی
رئــیـس هـیـئـت مــدیـره تـعاونی مـسـکـن سـازان کاشـانه هـمت
مصطفی گلگون
مصطفی گلگون
نــایــب رئــیـس هـیـئـت مــدیـره تـعاونی مـسـکـن سـازان کاشـانه هـمت

پروژه ها

تعاونی کاشانه همت در حال احداث 3 پروژه می باشد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد.

مشاهده همه پروژه ها