02144761201تماس مستقیم با تعاونی

– نصب کمربند ایمنی پتن ۱۲ تن
– اجرای نصب تاور کرین
– باز کردن قالب های بتنی تراز لابی
– نصب ستون ها و تیر های اصلی پارت ۳ طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم با جرثقیل ۱۶۰ تنتعاونی کاشانه همت تعاونی کاشانه همت تعاونی کاشانه همت