02144761201تماس مستقیم با تعاونی
نظرات مشتریان

متراژها

متراژ واحد های پروژه به ترتیب : 95 ، 110 ، 120 ، 150 متر میباشد

امکانات پروژه

پروژه برج سران حکیم دارای امکاناتی نظیر : پارکینگ ، انباری ، بالکن ، دید ابدی و چشم نواز به چهار جهت به دلیل کوتاه تر بودن برج های اطراف ، کفپوش ، دیوار پوش ، شیرآلات ، نورپردازی و رنگ کاری شده میباشد

اقساط پروژه

شرایط پرداخت پروژه به صورتی است که عضو در ابتدا 50% از مبلغ کل را پیش پرداخت باید پرداخت کند و در ادامه طی اقساط یکساله عضو باید 35% دیگر را پرداخت کند ، در زمان تحویل نیز 10% از عضو دریافت خواهد شد و 5% نیز هنگام سند زدن به نام عضو دریافت خواهد شد.

زمان بندی پروژه

مدت زمانبدی بروارد شده برای پروژه یکساله میباشد ، لازم به ذکر است در صورت تاخیر در تحویل تعاونی شامل جریمه خواهد شد و روزانه مبلغ اجاره واحد را به عنوان جریمه دیر کرد پرداخت خواهد کرد.

متراژ واحد های پروژه به ترتیب : 95 ، 110 ، 120 ، 150 متر میباشد

پروژه برج سران حکیم دارای امکاناتی نظیر : پارکینگ ، انباری ، بالکن ، دید ابدی و چشم نواز به چهار جهت به دلیل کوتاه تر بودن برج های اطراف ، کفپوش ، دیوار پوش ، شیرآلات ، نورپردازی و رنگ کاری شده میباشد

شرایط پرداخت پروژه به صورتی است که عضو در ابتدا 50% از مبلغ کل را پیش پرداخت باید پرداخت کند و در ادامه طی اقساط یکساله عضو باید 35% دیگر را پرداخت کند ، در زمان تحویل نیز 10% از عضو دریافت خواهد شد و 5% نیز هنگام سند زدن به نام عضو دریافت خواهد شد.

مدت زمانبدی بروارد شده برای پروژه یکساله میباشد ، لازم به ذکر است در صورت تاخیر در تحویل تعاونی شامل جریمه خواهد شد و روزانه مبلغ اجاره واحد را به عنوان جریمه دیر کرد پرداخت خواهد کرد.

برج سران حکیم

پروژه سوم

پروژه سران حکیم سومین پروژه تعاونی مسکن سازان کاشانه همت میباشدکه  در پنج فاز فروش در حال فروش میباشد

۴/۵ (۲ Reviews)